Intrapersoonlijke intelligentie

afbeelding: 

Denken door bij zichzelf ten rade te gaan. Een goed inschattingsvermogen hebben. Graag wat op de achtergrond staan.

Het vermogen om te reflecteren, en op basis daarvan de juiste beslissingen te nemen. Mensen met een sterk ontwikkelde intrapersoonlijke intelligentie hebben zelfkennis. Ze weten wat ze willen, wat ze wel of niet kunnen en hoe ze beter kunnen worden op gebieden waarin ze nog niet goed zijn. Ze denken van binnen, in zichzelf en denken minder makkelijk wanneer er geluiden zijn of als er om hen heen wordt gepraat.

observatie: 

  • men is vastberaden en
  • doelgericht.
  • men heeft zelfkennis,
  • neemt verantwoordelijkheid en
  • is wat filosofisch ingesteld.
  • men kan eigen gevoel en stemming goed onder controle houden.
  • men is een dagdromer.
  • men stelt hoge eisen aan zichzelf

Andere intelligenties