Visie van de Letterdoos

De Letterdoos

De Letterdoos is een school waar …

  • Iedere leerling kan leren
  • Leerlingen een natuurlijke liefde voor leren ontwikkelen
  • Aan goed onderwijs gewerkt wordt via een gedeelde verantwoordelijkheid
  • Een democratische basishouding nagestreefd wordt
  • Ieder individu waardevol is en respect verdient
  • Een positieve toekomstverwachting leeft
  • Ieder individu uniek is en talenten gewaardeerd worden
  • Onderwijs individuele en culturele verschillen koestert
  • Hoge verwachtingen grote prestaties uitlokken


Er is niet slechts één recept voor het creëren van een MI-school. Elke interpretatie en toepassing van MI is zo uniek als er leerlingen zijn.
Aan de basis van iedere MI-school ligt echter de opvatting dat iedere leerling een uniek geschenk is. Iedere leerling heeft een uniek profiel aan intelligenties. Iedere leerling kan leren en verdient ook de kans om te leren.

Er zijn een aantal ingrediënten die gebruikt kunnen worden om elke school in een MI-school te veranderen. Ze kunnen gebruikt worden in verschillende combinaties om tegemoet te komen aan de specifieke behoeftes van de school.

Volgende ingrediënten zijn de belangrijkste bij het creëren van een MI-school:
Een gemeenschappelijk doel, nascholing van de leerkrachten op het gebied van MI, het creëren van een MI-vriendelijk schoolklimaat, een schat van hulpmiddelen verzamelen en beschikbaar maken, alternatieve inrichting van de lokalen, MI-programma’s voor de hele school, MI-keuzecursussen, MI-thema’s en MI-werkstukken voor de hele school.