Wiskundig-logisch of logisch-mathematische intelligentie

afbeelding: 

Denken in systemen, graag redeneren en analyseren.

Het vermogen om logische verbanden en onderliggende principes te begrijpen en om makkelijk met (abstracte) getallen en hoeveelheden te werken. Mensen bij wie dit gebied goed is ontwikkeld, denken beredenerend en zijn vaak kritisch.

observatie: 

  • men houdt van rekenen
  • van geschiedenisfeiten (jaartallen)
  • van topografie
  • van redeneren, puzzelen, experimenteren
  • van lego ed, constructiematerialen.
  • men wil weten hoe iets werkt
  • men hanteert ‘zwart-wit’ redeneringen
  • men denkt kritisch

Andere intelligenties