Taalkundige of verbaal-linguistische intelligentie

afbeelding: 

Denken in woorden en begrippen.

Het gaat om de capaciteit om taal te gebruiken om je uit te drukken en om anderen te begrijpen en te overtuigen. Mensen met taalkundige intelligentie denken in woorden. Zij zijn dan ook in staat om iets te begrijpen dat alleen in woorden wordt overgebracht.

observatie: 

  • men houdt van lezen,
  • van schrijven,
  • van veel praten,
  • van beeldend vertellen,
  • van luisteren,
  • van grapjes,
  • van verhaaltjes,
  • en gedichtjes schrijven.

Andere intelligenties