Natuurgerichte of naturalistische intelligentie

afbeelding: 

Denken in samenhangen, vooral gericht op natuur en milieu.

Het vermogen om patronen in natuurlijke omgevingen te herkennen, te begrijpen en ermee te werken. Mensen met een goed ontwikkelde naturalistische intelligentie worden door een natuurlijke omgeving en door het observeren van natuurverschijnselen aan het denken gezet. Doordat zij nauwkeurig observeren, kunnen zij natuurlijke én door mensen gemaakte objecten vaak goed classificeren.

observatie: 

  • men heeft een ontdekkende
  • observerende grondhouding
  • men is sterk betrokken bij alles wat leeft en groeit
  • men mag graag vergelijken
  • kan goed zaken onthullen en
  • de betekenis verklaren
  • men is sterk gericht op buiten (de natuur)

Andere intelligenties