Interpersoonlijke intelligentie

afbeelding: 

Denken door na te gaan wat de ander ervan vindt, als het ware rekening houdend met de ander. Gemakkelijk omgaan met anderen.

Het vermogen om anderen aan te voelen, te begrijpen, te begeleiden, te leiden en te manipuleren. Mensen die interpersoonlijk intelligent zijn, denken door met anderen te praten over hun gedachten. Wanneer ze dat niet doen, denken ze minder diep. Deze mensen hebben een voorkeur voor samenwerken en kunnen dat meestal ook goed.

observatie: 

  • men geeft vaak leiding in een groep,
  • heeft veel vrienden,
  • is een centrale figuur,
  • organiseert gemakkelijk,
  • neemt daarin initiatief en houdt rekening met anderen zonder zichzelf
    weg te cijferen.
  • men werkt graag samen.
  • men houdt van gezelligheid en feestjes.

Andere intelligenties