Leerlied

iDevice-pictogram Activiteit

Wat heb je nodig?

Een melodie die iedereen in het team kent.

Een onderwerp binnen het thema herfst.

Organisatie:

We werken in een team.

De opdracht:

  • Bedenk met je team woorden, zinnen, ideeën die te maken hebben met het onderwerp.
  • Schrijf met deze informatie de songtekst van je leerlied.
  • Schik de tekst zo dat ze in je melodie past!
  • Oefen het lied enkele keren in.
  • Zing het leerlied voor de klas. Het is handig om voor het zingen een kopie van de songtekst aan het publiek te geven zodat zij het lied horen en zien! Het publiek kan eventueel meezingen.

 


Een leerlied met inhoud meervoudige intelligentie.