Didactische structuren binnen het thema herfst

iDevice-pictogram Voorkennis

Waarom zoveel didactische structuren?

Het antwoord is heel simpel! Elke didactische structuur is bijzonder geschikt om een bepaald doel te bereiken. Met één didactische structuur kunnen we echter niet alle doelen bereiken. Daarom hebben we veel verschillende didactische structuren nodig.

Voorbeeld: Om het logisch denken bij de leerlingen te ontwikkelen zijn schrijven, spreken en luisteren niet zo doeltreffend. Didactische structuren die zich richten op het bepalen van een volgorde, inductief redeneren en denken op een hoger niveau zijn dit wel.

 

Hoe meer didactische structuren we in onze gereedschapskist hebben, hoe efficiënter we betekenisvolle leerervaringen kunnen creëren voor onze leerlingen.