De Letterdoos: algemeen

De Letterdoos

De letterdoos viert jaar 5 jaar MI.


In 1865 besliste de gemeenteraad van Oostakker om een eigen gemeenteschool te bouwen.
Bij de gemeentelijke fusie met de stad Gent in 1977 werd de gemeenteschool Oostakker omgedoopt tot Stedelijke Basisschool Oostakker. Het stadsbestuur besloot bij de school ook een dagverblijf op te richten. De naam van de school wijzigde een tiental jaren geleden in de Letterdoos.

Deze school ligt dicht bij het centrum van Oostakker, de meest noordoostelijk gelegen deelgemeente van Gent.
Het is een gemeente met veel arbeidersgezinnen. De meeste kinderen van de school wonen in Oostakker, een klein gedeelte komt uit omliggende gemeenten.
Wij mogen fier zijn op onze uitgebreide opvang in peutertuin, dagverblijf en ons basisonderwijs!

De tijd is niet blijven stilstaan…

Ondertussen is een deel van de oude schoolgebouwen vernieuwd, kregen we een degelijke betegelde speelplaats, werd er werk gemaakt van de modernisering van de turnzaal en …

De school is uitgegroeid van een zuiver traditionele school naar een school waar vernieuwende technieken worden geïntegreerd (praatrondes, projectwerking, hoekenwerk, …) en wil verder evolueren naar een school met een duidelijke visie!

Een school waar er waardering is voor elk met zijn eigen talent.
Een school waar alle talenten een plaats krijgen.
Een school waar respect is voor elkaars sterke kanten en acceptatie voor elkaars zwakke kanten.
Een school waar men bewust omgaat met eigen intelligenties.
Een school waar men waardering heeft voor de unieke manier waarop ieder functioneert!

Deze school heet … De Letterdoos


Klasse kwam filmen  in De Letterdoos.


'Élke school kan met Meervoudige Intelligentie aan de slag,' zegt Karine van Acker, directeur van De Letterdoos. 'Ieder kind heeft talenten. De ene is woord-knap, de andere beeld-knap of natuur-knap. Je moet die intelligenties ontdekken en er iets mee doen.' De hele school is geïnspireerd op de 8 intelligenties van psycholoog Howard Gardner. Ontdek het in dit filmpje.

Lees meer op klasseLees meer over de visie van de letterdoos

Ga naar de website van de school